پرفروش ترین ها

جدید

آي سي TNY280PN-DIP

35,000تومان
جدید
جدید

آی سی B50612E B0KMLG

169,000تومان
جدید

آی سی BM1485

99,000تومان
جدید

آی سی CM6500UNX

99,800تومان
جدید

آی سی CM6800UX

130,000تومان
جدید

آی سی CM6901X

92,000تومان
جدید

آی سی L6599AD

75,000تومان
جدید
جدید

آی سی MP1517DR

57,500تومان
جدید

آی سی MP3426DL

74,500تومان
جدید
جدید
جدید

آی سی PIC16F1704

69,000تومان
جدید

آی سی SGM3750YTDI6G

49,000تومان
جدید
جدید

آی سی TEA1995

181,000تومان
جدید

آی سی TNY280PN

36,500تومان
جدید

آی سی TNY286DG

27,000تومان
جدید

آی سی UCC28070A

89,000تومان
جدید

آی سی UP1529Q

56,600تومان
جدید
جدید
جدید
جدید
جدید
جدید
جدید

اینداکتور 220

25,500تومان
جدید

تستر هشبرد F1 و A1

4,700,000تومان
جدید

تستر هشبرد L3++

3,950,000تومان
جدید
جدید
جدید
جدید

دیود MSP10065V1

98,000تومان
جدید

دیود BYC20X

29,900تومان
جدید

دیود RHR30120

38,500تومان
جدید

دیود SS54L

9,900تومان
جدید
جدید
جدید
جدید
جدید
جدید
جدید

سنسور دما T451

385,000تومان
جدید

سنسور دما TMP75

24,800تومان
جدید
جدید
جدید
جدید

ماسفت P34M4SS

62,500تومان
جدید

ماژول L3+ U73

218,000تومان
بازگشت به بالا